Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingssamenwerking gerelateerde problematiek.

De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdingen- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.
‍Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

‍Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Mijn kind heeft schrijfproblemen. Het zou prachtig zijn als ze dit verbetert en daardoor beter mee kan in de lessen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor de ontwikkelen op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen.

Een voorbeeld: rustig op je stoel kunnen blijven zitten in de klas vereist een goede zitbalans en stelt je in staat beter te luisteren.

‍Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van grote en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol.

‍Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om een kind hierin te begeleiden.

‍De kinderfysiotherapeut schept voorwaarden om motorisch te kunnen functioneren in de maatschappij.