Een geriatriefysiotherapeut is een geschoolde en vakbekwame fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden. De focus ligt hierbij op het bewegend functioneren.

Bewegen is de kern van de geriatriefysiotherapie. De behandeldoelen liggen veelal op dit gebied. Daarnaast wordt bewegen gebruikt als middel om andere gezondheidsdoelen te behalen.

De geriatriefysiotherapeut bepaalt of er wel of geen indicatie voor geriatriefysiotherapie is en of hij competent is om aan de cliënt de gewenste hulp te bieden.

Indien de cliënt naast geriatriefysiotherapie (ook) andere hulp nodig heeft, verwijst de fysiotherapeut de cliënt terug naar de verwijzer of, indien de cliënt zonder verwijzing is gekomen, adviseert hij de cliënt een andere zorgverlener of (gespecialiseerde) fysiotherapeut te consulteren.

Ouderen met meervoudige, complexe problematiek hebben vaak te maken met tal van instellingen en zorgverleners. De geriatriefysiotherapeut is in dit zorgveld een van de schakels in de keten. Hij zorgt voor een goede afstemming met andere zorgverleners.

U moet denken aan hoog complexe zorg aan kwetsbare ouderen, meerdere diagnose, zoals: dementie met de bijbehorende bewegingsproblemen, ziekte van Parkinson, NAH, MS en artrose bij een hoge leeftijd en een kwetsbare situatie.