WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Alle praktische informatie

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst

Rechten

De WGBO regelt:

  • recht op informatie over de medische situatie

  • toestemming voor een medische behandeling

  • inzage in het medisch dossier

  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)

  • recht op vrije artsenkeuze

  • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.