Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is geregeld in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle praktische informatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, registreren wij uw persoonlijke en medische gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens van u te registreren. De bescherming van uw gegevens is geregeld in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In de AVG staan regels beschreven ten aanzien van de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie verwijzen wij naar:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-informatie-moeten-organisaties-u-geven-onder-de-avg

Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan die voor onze werkzaamheden noodzakelijk zijn en/of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Te weten;

  • Personalia (Naam, geboortedatum / BSN / adres / telefoonnummer / e-mailadres) t.b.v. identificatie, dossier koppeling en eventuele facturatie;

  • Verzekeringsgegevens verkregen via Vecozo ten behoeve van het declaratieproces bij uw zorgverzekeraar;

  • Geanonimiseerde gegevens over behandelresultaten t.b.v. de Landelijke Database Fysiotherapie ( LDF)

  • Verwijzingen en rapportages t.b.v. (para)medici.

Alle behandeldossiers blijven minimaal 15 jaar bewaard (wettelijke plicht). Het is uiteraard altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/of om een kopie van uw dossier mee te krijgen, bijvoorbeeld wanneer u van praktijk wisselt.

Behalve de behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens een door ons opgestelde gedragscode en hebben zich daaraan geconformeerd.

Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens of informatie uit uw dossier verstrekken aan derden. Middels dit lezen geeft u toestemming om uw huisarts en/of behandelend specialist op de hoogte te stellen dat u bij ons onder behandeling bent.

Wij zullen nooit gegevens delen of verkopen aan derden behoudens de eerder genoemde partijen.

Wanneer u bezwaar heeft tegen bovenstaande, kunt u uw bezwaren kenbaar maken tijdens uw eerste afspraak bij de behandelend therapeut.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de AVG wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.